قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

فاکتور فروش

صدور پیش فاکتور فروش

صدور پیش فاکتور فروش

پیش از صدور فاکتور فروش می توانید پیش فاکتور ثبت کرده و پس از نهایی شدن ، آن را به فاکتور فروش تبدیل نمایید.
صدور فاکتور فروش

صدور فاکتور فروش

برای فاکتور فروش می توانید عامل هایی مانند مالیات ارزش افزوده ، هزینه حمل (مستقل از مبلغ فاکتور ، بدون هزینه حمل و محاسبه در جمع فاکتور) ، تخفیف (درصدی و مقداری) بهمراه پیش پرداخت نقد (دریافت) و چک (چک دریافتی) ثبت کنید و در صورت مانده داشتن آن از مشتری خود طلبکار شوید (ایجاد خودکار طلب).
تنظیمات فروش

تنظیمات فروش

از طریق صفحه تنظیمات می توانید اطلاعات چاپی در سربرگ فاکتور خرید و فروش (اسم ، آدرس ، شماره تماس و ...) ، درصد مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هزینه حمل مشخص کنید.