درباره ریحان

ریحان نرم افزار مدیریت خرید و فروش و مراودات مالی انجام شده مربوط به آنها می باشد. این مرادوات شامل دریافت ها و پرداخت های نقدی ، چک های دریافتی و صادره و طلب ها و بدهی های بوجود آمده از انجام معاملات می باشد.

نگاهمان در تولید این نرم افزار در کنار فراهم آوردن قابلیت های مورد نیاز در مدیریت مالی کسب و کارها و مجموعه های تجاری کوچک ، به ایجاد محیطی ساده ، جذاب و کاربر پسند نیز بوده است تا قابلیت های نرم افزار مانعی در مسیر راه کسب و کار شما نباشد.

این نرم افزار با آمیخته کردن سادگی و کارآمدی بدنبال پاسخی برای پیچیدگی های موجود در نرم افزار های حسابداری بوده تا بتواند ارزشی برای کسب و کار شما به ارمغان بیاورد.

هدف ما ارائه خدمتی به شما و باز کردن پنجره ای جدید رو به آینده کسب و کار شماست.

با آرزوی موفقیت برای شما ، تیم ریحان سافت