قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

بدهی و طلب

ثبت بدهی و طلب

برای نگهداری میزان طلب هایتان از دیگران و یا بدهی هایتان به دیگران می توانید در نرم افزار بدهی و طلب ایجاد نمایید. این بدهی و طلب می تواند بابت گرفتن قرض از دیگران یا دادن قرض به دیگران و یا بابت خرید کالا و خدمات از دیگران یا فروش کالا و خدمات به دیگران باشد.

تسویه بدهی و طلب

در صورت تسویه شدن بدهی و طلب می توانید در نرم افزار برای بدهی و طلب مورد نظر ، پرداخت تسویه ثبت کنید یا بدهی و طلب را به حالت تسویه شده در آورید.

جستجو و خروجی گرفتن از اطلاعات

در صورت نیاز می توانید لیست بدهی ها و طلب ها را بر اساس آیتم های گوناگون فیلتر کرده و از این لیست فیلتر شده خروجی اکسل و پی دی اف تهیه کنید.

ارتباط با خرید و فروش

در قسمت فروش و در زمان ثبت فاکتور فروش ، در صورتی که فاکتور ثبت شده مانده داشته باشد طلب جدیدی به میزان مانده فاکتور در نرم افزار ایجاد خواهد شد. در قسمت خرید و در زمان ثبت فاکتور خرید ، در صورتی که فاکتور ثبت شده مانده داشته باشد بدهی جدیدی به میزان مانده فاکتور در نرم افزار ایجاد خواهد شد.