قابلیت های نرم افزار حسابداری شخصی ریحان

چک

صدور چک

با تعریف حساب جاری در بخش حساب ها می توانید چک صادره از این حساب را ثبت کنید.

ثبت چک دریافتی

می توانید چک هایی که از دیگران دریافت می کنید را ثبت کرده و به حساب مورد نظرتان بخوابانید.

خرج کردن چک

چک های دریافتی را می توانید در صورت نیاز خرج کنید و همچنین چک هایی را که قبلا خرج کرده اید پس گرفته و باز گردانید.

پاس کردن چک

چک های دریافتی و صادره خود را در صورت پاس شدن می توانید در نرم افزار به حالت پاس شده در بیاورید.

یادآوری موعد چک

در قسمت پشخوان نرم افزار می توانید چک های دریافتی و صادره ای را که سر رسید آنها را در پیش دارید مشاهده نمایید و نسبت به پاس کردن و یا پر کردن حساب مورد نظر اقدام نمایید.

استفاده در عملیات خرید و فروش

در قسمت فروش و در زمان ثبت فاکتور فروش می توانید از خریدار بابت فروش کالا و خدمات چک دریافت کنید که بعنوان چک دریافتی در نرم افزار ثبت می شود و در قسمت خرید و در زمان ثبت فاکتور خرید می توانید به فروشنده بابت خریدی که انجام می دهید چک صادر کرده و یا از جمع چک های دریافتیتان خرج کنید.