0
رای
0
جواب

تسویه مبلغ بدهکاران

ایده
آخرین فعالیت 1401/4/12 23:55 | نیما روشناس
0
رای
1
جواب

درخواست فروش نرم افزار

ایده باگ ریحان سوالات
آخرین فعالیت 1397/10/10 11:47 | توحید ایرانی
0
رای
0
جواب

انتقال مبلغ

ایده
آخرین فعالیت 1396/9/28 13:36 | کاربر10328
0
رای
1
جواب

باقیمانده فاکتور فروش

ایده
آخرین فعالیت 1396/9/19 10:22 | نیما روشناس
1
رای
1
جواب

فاکتور فروش

ایده
آخرین فعالیت 1396/9/16 12:26 | نیما روشناس
1
رای
1
جواب

درخواست رمز در زمان فراخوانی نرم افزار از Tray

ایده
آخرین فعالیت 1396/7/10 9:59 | بهروز کیوان
1
رای
2
جواب

تسویه بدهی یا طلب

ایده
آخرین فعالیت 1396/6/9 11:3 | نیما روشناس
2
رای
2
جواب

وام ها

ایده
آخرین فعالیت 1396/5/8 15:17 | کاربر10377
1
رای
2
جواب

چند اشکال نرم افزار + یک پیشنهاد

ایده باگ
آخرین فعالیت 1396/5/4 7:35 | بهروز کیوان
1
رای
1
جواب

موجودی اولیه

ایده
آخرین فعالیت 1396/3/30 13:49 | کاربر10347
1
رای
1
جواب

اصلاح روند ثبت چک

ایده
آخرین فعالیت 1396/3/24 18:41 | مهدی قاسمی نژاد
1
رای
1
جواب

ارتباط با مرکز رسیدگی به امور مساجد

ایده
آخرین فعالیت 1396/2/9 16:46 | مهدی قاسمی نژاد
2
رای
2
جواب

فیلد توضیحات برای بدهی / طلب

ایده
آخرین فعالیت 1396/2/7 12:10 | کاربر10321
1
رای
1
جواب

گزارش گیری

ایده
آخرین فعالیت 1396/2/4 19:25 | مهدی قاسمی نژاد
0
رای
1
جواب

ذخیره کردن فایل دیتابیس روی شبکه

ایده
آخرین فعالیت 1395/6/4 10:29 | امیرحسین آزادی
0
رای
1
جواب

پشتیبان یا بک آپ گیری

ایده باگ ریحان سوالات
آخرین فعالیت 1395/5/22 11:41 | کاربر173